KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Darülkurra hafız yetiştiren okuldur.
Darülelhan müzik okuludur.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Sahnı Seman medreselerini Fatih açmıştır. Medrese bölümlerine Sahn denir.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Davudı Kayseri mederesesi Orhan Bey döneminde İznik'te açılmıştır. Osmanlının ilk medresesidir.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Ayın bir yüzüne NASA Ali Kuşçunun adını vermiştir.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Huzur, Cami Önü, Şark Halı pazarı gibi resimler Osman Hamdi Beye aittir.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
İlk resim sergisini Şeker Ahmed Paşa açmıştır.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Yönetici sınıfta en güçlüsü seyfiye yani yönetici sınıftır.
İlmiye sınıfında kadıasker, şeyhülislam, müderris, kadı ve nakibüleşraf vardır. Nakibüleşraf Hz. Peygamber soyundan gelenlerin kayıtlarını tutar.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Küçükbaş hayvanlardan alınan vergilere Ağnam denir.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Olağanüstü durumlarda alınan vergilere Avarız denir.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Geliri iltizamla toplanan ve doğrudan hazineye giden topraklara mukataa denir.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Tımarlı sipahinin beslediği askere cebelü denir.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Garimüslimlere uygulanan hukuka zımmi hukuk denir.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Mahkeme kayıtlarına kadı sicilleri denir.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Şeyhülislam makamına Babı Meşihat denir.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Sadrazam orduyu yönetirse serdarı ekrem denir.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Arazi kayıtlarının tutulduğu defterlere Tahrir Defterleri denir.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Divan kararlarının yazıldığı defterlere Mühimme Defterleri denir.*****
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Garipname adlı eseriyle ünlü Aşık Paşa Eretna Devleti vatandaşıdır.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Türkçeyi resmi dil ilan eden Karamanoğullarıdır. Osmanlıya çeyiz olarak katılan Germiyanoğullarıdır.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Kuranı Kerimi Türkçeye çeviren ve Dede Korkut Hikayelerini yazılı hale getiren Akkoyunlu Uzun Hasandır. ***********
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Osmanlıya katılan son beylik Dulkadiroğullarıdır. (Ramazanoğulları değil siz sormadan söyleyim. :)
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Osmanlıya katılan ilk beylik karesioğullarıdır.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Risaletün Nushiye Yunus Emrenindir.*****
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Mektubat, Fih ü Mafih, Mesnevi Mevlananındır.****
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Makalat Hacı Bektaşi Velinin eseridir.***
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Selçuklu Şehnamesini yazan Anadoluda divan edebiyatının kurucusu Hoca Dehhanidir. ***
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Anadoluda tasavvufun kurucusu Muyiddin İbnül Arabidir.*******
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Kırşehirdeki Cacabey Medresesi Anadolunun ilk rasathanesidir.
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Kayserideki Gevher Nesibe Şifahanesi Anadolunun ilk hastanesidir. *******
KPSS Hap Bilgiler
11 ay önce
Anadolu Selçuklunun ilk medresesi Kayseride Koca Hasan Medresesidir.***