KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Darülkurra hafız yetiştiren okuldur.
Darülelhan müzik okuludur.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Sahnı Seman medreselerini Fatih açmıştır. Medrese bölümlerine Sahn denir.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Davudı Kayseri mederesesi Orhan Bey döneminde İznik'te açılmıştır. Osmanlının ilk medresesidir.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Ayın bir yüzüne NASA Ali Kuşçunun adını vermiştir.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Huzur, Cami Önü, Şark Halı pazarı gibi resimler Osman Hamdi Beye aittir.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
İlk resim sergisini Şeker Ahmed Paşa açmıştır.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Yönetici sınıfta en güçlüsü seyfiye yani yönetici sınıftır.
İlmiye sınıfında kadıasker, şeyhülislam, müderris, kadı ve nakibüleşraf vardır. Nakibüleşraf Hz. Peygamber soyundan gelenlerin kayıtlarını tutar.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Küçükbaş hayvanlardan alınan vergilere Ağnam denir.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Olağanüstü durumlarda alınan vergilere Avarız denir.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Geliri iltizamla toplanan ve doğrudan hazineye giden topraklara mukataa denir.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Tımarlı sipahinin beslediği askere cebelü denir.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Garimüslimlere uygulanan hukuka zımmi hukuk denir.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Mahkeme kayıtlarına kadı sicilleri denir.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Şeyhülislam makamına Babı Meşihat denir.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Sadrazam orduyu yönetirse serdarı ekrem denir.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Arazi kayıtlarının tutulduğu defterlere Tahrir Defterleri denir.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Divan kararlarının yazıldığı defterlere Mühimme Defterleri denir.*****
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Garipname adlı eseriyle ünlü Aşık Paşa Eretna Devleti vatandaşıdır.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Türkçeyi resmi dil ilan eden Karamanoğullarıdır. Osmanlıya çeyiz olarak katılan Germiyanoğullarıdır.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Kuranı Kerimi Türkçeye çeviren ve Dede Korkut Hikayelerini yazılı hale getiren Akkoyunlu Uzun Hasandır. ***********
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Osmanlıya katılan son beylik Dulkadiroğullarıdır. (Ramazanoğulları değil siz sormadan söyleyim. :)
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Osmanlıya katılan ilk beylik karesioğullarıdır.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Risaletün Nushiye Yunus Emrenindir.*****
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Mektubat, Fih ü Mafih, Mesnevi Mevlananındır.****
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Makalat Hacı Bektaşi Velinin eseridir.***
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Selçuklu Şehnamesini yazan Anadoluda divan edebiyatının kurucusu Hoca Dehhanidir. ***
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Anadoluda tasavvufun kurucusu Muyiddin İbnül Arabidir.*******
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Kırşehirdeki Cacabey Medresesi Anadolunun ilk rasathanesidir.
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Kayserideki Gevher Nesibe Şifahanesi Anadolunun ilk hastanesidir. *******
KPSS Hap Bilgiler
5 ay önce
Anadolu Selçuklunun ilk medresesi Kayseride Koca Hasan Medresesidir.***